Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linaklotid

Klassificering: 1

Preparat: Constella, LINZESS

ATC kod: A06AX04

Substanser: linaklotid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg då linaklotidkoncentrationen hos behandlade är mycket låg eller inte detekterbar vid terapeutiska doser (1,2).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Linaclotide. LactMed http://toxnet.nlm.nih.gov [cited 2016-12-22]. länk
  2. Constella (linaclotide). SPC. Allergan Ltd. August 2016 Version 4.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter