Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linezolid

Klassificering: 3

Preparat: Linezolid Accord, Linezolid Actavis, Linezolid Glenmark, Linezolid Krka, Linezolid Mylan, Linezolid Orion, Linezolid Reig Jofre, Linezolid Sandoz, Linezolid Teva, Zyvoxid, Zyvoxid®

ATC kod: J01XX08

Substanser: linezolid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för allvarliga biverkningar till exempel, anemi inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 27 % (1-3). Koncentrationer mindre än 0,2 mg/L uppmättes hos ett barn (3). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Sagirli O, Onal A, Toker S, Oztunç A. Determination of linezolid in human breast milk by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection. J AOAC Int. 2009;92:1658-62. PubMed
  2. Rowe HE, Felkins K, Cooper SD, Hale TW. Transfer of linezolid into breast milk. J Hum Lact. 2014;30:410-2. PubMed
  3. Lim FH, Lovering AM, Currie A, Jenkins DR. Linezolid and lactation: measurement of drug levels in breast milk and the nursing infant. J Antimicrob Chemother. 2017;72:2677-2678. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.