Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liotyronin

Klassificering: 2

Preparat: Armour Thyroid, Cynomel, Cytomel, Liothyronin, Liothyronine Sodium, LIOTHYRONINE SODIUM, Nature Throid, Novothyral, Thybon, Thyroid Erfa, Thyrotardin, Triiodothyronine

ATC kod: H03AA02, H03AA03

Substanser: liotyronin, liotyroninhydroklorid, liotyroninnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet troligen låg men kliniska data saknas.

Bakgrund

Liotyronin förekommer naturligt i bröstmjölk men dokumentation om övergång av exogent tillfört liotyronin till bröstmjölk är bristfällig.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.