Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisdexamfetamin

Klassificering: 2

Preparat: Elvanse, Elvanse Vuxen, Vyvanse

ATC kod: N06BA12

Substanser: lisdexamfetamin, lisdexamfetamindimesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid användning av den aktiva metaboliten dexamfetamin. Om modern väljer att amma bör barnet noga observeras med avseende på biverkningar som sömnproblem, oro och dålig viktuppgång.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Den aktiva metaboliten av lisdexamfetamin, dexamfetamin, passerar dock över till bröstmjölk i måttlig till hög grad (1,2). Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till i medel 8,2 %, med en högsta skattad barndos på 14 % (1,2,4). Plasmakoncentrationer upp till 18 ng/mL har uppmätts hos fyra ammade barn (1,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Kohan R. Transfer of dexamphetamine into breast milk during treatment for attention deficit hyperactivity disorder. Br J Clin Pharmacol. 2007;63:371-5. PubMed
  2. Steiner E, Villén T, Hallberg M, Rane A. Amphetamine secretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1984;27:123-4. PubMed
  3. Bartu A, Dusci LJ, Ilett KF. Transfer of methylamphetamine and amphetamine into breast milk following recreational use of methylamphetamine. Br J Clin Pharmacol. 2009;67:455-9. PubMed
  4. Öhman I, Wikner BN, Beck O, Sarman I. Narcolepsy Treated with Racemic Amphetamine during Pregnancy and Breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31:374-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter