Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lisinopril

Klassificering: 3

Preparat: Lisinopril 2care4, Lisinopril Actavis, Lisinopril Arrow, Lisinopril Ebb, Lisinopril EssPharm, Lisinopril Mylan, Lisinopril Orifarm, Lisinopril Ranbaxy, Lisinopril ratiopharm, Lisinopril STADA®, Lisinopril/Hydrochlorthiazid Sandoz, Lisinopril/Hydroklortiazid Actavis, Lisinopril/Hydroklortiazid Copyfarm, Lisinopril/Hydroklortiazid STADA, Zestoretic, Zestril®

ATC kod: C09AA03, C09BA03

Substanser: lisinopril, lisinoprildihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med lisinopril under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.