Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Litium

Klassificering: 3

Preparat: Carbolithium, Li-Liquid, Litarex, Litarex®, Lithionit®, Lithium Carbonate Capsules USP, Lithiumcarbonaat, Lithmax, Litiumkarbonat, Priadel Liquid, TERALITHE LP 400 mg

ATC kod: N05AN01

Substanser: litium, litiumcitrat, litiumkarbonat, litiumklorid, litiumsulfat, litiumsulfat, vattenfritt

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då höga plasmakoncentrationer uppmätts hos ammade barn avråds från amning. Om modern trots detta väljer att amma bör barnet observeras noga för tecken på biverkningar som letargi, dålig viktuppgång och dehydrering. Dessutom bör barnets, likaväl som moderns, plasmakoncentration följas regelbundet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-7). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 7,5 % (1-7). Koncentrationer på 10-200 % av mödrarnas har uppmätts hos 27 barn (3,6-9). Inga negativa effekter har rapporterats hos 24 ammade barn (1-3,6-9,11).  Litiumintoxikation, dålig viktuppgång, hypotoni, förhöjda labvärden och hypotermi har rapporterats hos sammanlagt nio ammade barn (3,5,8,10).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Sykes PA, Quarrie J, Alexander FW. Lithium carbonate and breast-feeding. Br Med J. 1976;2:1299. PubMed
 2. Weinstein MR, Goldfield M. Lithium carbonate treatment during pregnancy; report of a case. Dis Nerv Syst. 1969;30:828-32. PubMed
 3. Viguera AC, Newport DJ, Ritchie J, Stowe Z, Whitfield T, Mogielnicki J et al. Lithium in breast milk and nursing infants: clinical implications. Am J Psychiatry. 2007;164:342-5. PubMed
 4. Fries H. Lithium in pregnancy. Lancet. 1970;1:1233. PubMed
 5. Tunnessen WW, Hertz CG. Toxic effects of lithium in newborn infants: a commentary. J Pediatr. 1972;81:804-7. PubMed
 6. Tanaka T, Moretti ME, Verjee ZH, Shupak M, Ivanyi KE, Ito S. A pitfall of measuring lithium levels in neonates. Ther Drug Monit. 2008;30:752-4. PubMed
 7. Wise MG, Javors MA, Funderburg LG, Sabaratnam MS, Bowden CL . Lithium levels in bodily fluids of a nursing mother and infant. Lithium. 1990;1:189-191.
 8. Bogen DL, Sit D, Genovese A, Wisner KL. Three cases of lithium exposure and exclusive breastfeeding. Arch Womens Ment Health. 2012;15:69-72. PubMed
 9. Moretti ME, Koren G, Verjee Z, Ito S. Monitoring lithium in breast milk: an individualized approach for breast-feeding mothers. Ther Drug Monit. 2003;25:364-6. PubMed
 10. Skausig OB, Schou M. [Breast feeding during lithium therapy]. Ugeskr Laeger. 1977;139:400-1. PubMed
 11. Marín Gabriel MA, Malalana Martínez AM, Olza Fernández I. [Lithium while breastfeeding: Case report]. Arch Argent Pediatr. 2018;116(2):e319-e321. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.