Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lofepramin

Klassificering: 3

Preparat: Lofepramin, Lofepramine

ATC kod: N06AA07

Substanser: lofepramin, lofepraminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och eventuella effekter på barn som ammas saknas. Risk för påverkan på barnet torde vara låg vid terapevtiska doser, men amning avrådes i brist på kliniska data. Lofepramin är närbesläktat med imipramin som bedöms vara kompatibelt med amning.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter