Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loperamid

Klassificering: 1

Preparat: Dimor®, Dimor® Comp, Imodium, Imodium Janssen-Cilag Ltd, Imodium N, Imodium Plus, Imodium®, Imolopera, Imolopesim, Lopacut, Loperamid ABECE, Loperamid Apofri, Loperamid Evolan, Loperamid Mylan, Primodium®

ATC kod: A07DA03, A07DA05, A07DA53

Substanser: loperamid, loperamidhydroklorid, loperamidoxid (vattenfri), loperamidoxidmonohydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Nikodem VC, Hofmeyr GJ. Secretion of the antidiarrhoeal agent loperamide oxide in breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1992; 42(6):695-696. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.