Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loratadin

Klassificering: 1

Preparat: Clarityn, Clarityn®, Loratadin ABECE, Loratadin Actavis, Loratadin Apofri, Loratadin BMM Pharma, Loratadin HEXAL, Loratadin Mylan, Loratadin Orifarm, Loratadin ratiopharm, Loratadin Sandoz, Loratadin STADA®, Versal®

ATC kod: R06AX13

Substanser: loratadin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,8 % (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hilbert J, Radwanski E, Affrime MB, Perentesis G, Symchowicz S, Zampaglione N. Excretion of loratadine in human breast milk. J Clin Pharmacol 1988;28(3):234-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.