Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lorazepam

Klassificering: 2

Preparat: Ativan, Ativan West-ward, Lorazepam, Lorazepam Baxter, Lorazepam Orifarm, Lorazepam Orion, Lorazepam West-Ward, Tavor Pro Injectione 2 mg, Temesta, Temesta Expidet, Temesta®

ATC kod: N05BA06

Substanser: lorazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom lorazepams relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 12 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 65 ammade barn (1, 3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Whitelaw AG, Cummings AJ, McFadyen IR. Effect of maternal lorazepam on the neonate. Br Med J (Clin Res Ed) 1981;282(6270):1106-1108. PubMed
  2. Summerfield RJ, Nielsen MS. Excretion of lorazepam into breast milk. Br J Anaesth 1985;57(10):1042-1043. PubMed
  3. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.