Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lornoxikam

Klassificering: 2

Preparat: Xefo, Xefo Akut

ATC kod: M01AC05

Substanser: lornoxikam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Xefo (lornoxikam) (SPC) Takeda Pharma

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter