Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Losartan

Klassificering: 3

Preparat: Cozaar, Cozaar Comp, Cozaar®, Cozaar® Comp, Cozaar® Comp Forte, Fortzaar Comp Forte, Forzaar Comp Forte, Klomentan, Klomentan Comp, Losamyl Comp, Losarstad, Losarstad Comp, Losartan Actavis, Losartan Aurobindo, Losartan Bluefish, Losartan Jubilant, Losartan Krka, Losartan Medical Valley, Losartan Mylan, Losartan Orifarm, Losartan Potassium, Losartan Ranbaxy, Losartan Sandoz, Losartan Teva, Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Losartan/hydroklortiazid Jubilant, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Losatrix, Losatrix comp, Losatrix Comp, Losazid Comp, Losazid Comp Forte, Lostankal, Marozid, Tanlozid

ATC kod: C09CA01, C09DA01

Substanser: losartan, losartankalium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med losartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.