Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lumefantrin

Klassificering: 2

Preparat: Riamet®

ATC kod: P01BF01

Substanser: lumefantrin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Vid val av behandling av malaria bör i första hand Plasmodium species, sjukdomens allvarlighetsgrad samt aktuellt resistensläge beaktas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dosering för malariabehandling finns dock för barn från 5 kg (1,2). Risken vid amning av barn som väger >5 kg bedöms därför vara låg.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Arguin PM,Tan KR. Chapter 3. Infectious Diseases Related to Travel. Malaria. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health & Human Services https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/malaria [cited 2017-04-10]. länk
  2. Lumefantrin (Riamet). Fass.se [www]. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) [updated 2015-09-29, cited 2017-04-10]. länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter