Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lynestrenol

Klassificering: 1

Preparat: Exlutena®, Ministat, Orgametril, Orgametril®, Restovar®

ATC kod: G03AA03, G03AB02, G03AC02, G03DC03

Substanser: lynestrenol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Lynestrenol som metaboliseras i kroppen till den aktiva metaboliten noretisteron passerar över till bröstmjölk (1). Baserat på data från 32 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,7-3,6 % (2-5). Inga negativa effekter på längd, vikt, skallomfång eller psykomotorisk utveckling har rapporterats hos 424 ammade barn (6-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (11).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Van der Molen HJ, Hart PG, Wijmenga HG. Studies with 4-14C-lynestrenol in normal and lactating women. Acta Endocrinol (Copenh) 1969;61(2):255-274. PubMed
 2. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613. PubMed
 3. Cooke ID, Back DJ, Shroff NE. Norethisterone concentration in breast milk and infant and maternal plasma during ethynodiol diacetate administration. Contraception 1985;31(6):611-621. PubMed
 4. Betrabet SS, Shikary ZK, Toddywalla VS, Toddywalla SP, Patel D, Saxena BN. ICMR Task Force Study on hormonal contraception. Transfer of norethisterone (NET) and levonorgestrel (LNG) from a single tablet into the infant's circulation through the mother's milk. Contraception 1987;35(6):517-522. PubMed
 5. Toddywalla VS, Mehta S, Virkar KD, Saxena BN. Release of 19-nor-testosterone type of contraceptive steroids through different drug delivery systems into serum and breast milk of lactating women. Contraception. 1980;21(3):217-23. PubMed
 6. Sinchai W, Sethavanich S, Asavapiriyanont S, Sittipiyasakul V, Sirikanchanakul R, Udomkiatsakul P et al. Effects of a progestogen-only pill (Exluton) and an intrauterine device (Multiload Cu250) on breastfeeding. Adv Contracept 1995;11(2):143-155. PubMed
 7. Shaaban MM. Contraception with progestogens and progesterone during lactation. J Steroid Biochem Mol Biol. 1991;40(4-6):705-10. PubMed
 8. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3. PubMed
 9. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53. PubMed
 10. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68. PubMed
 11. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.