Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Magnesium

Klassificering: 1

Preparat: Addex®-Magnesium, CitraFleet, Emgesan®, Magnesio solfato S.A.L.F., Magnesium APL, Magnesium Diasporal®, Magnesium EQL Pharma, Magnesium Meda, Magnesiumsulfat APL, Picoprep, Sulfato de Magnésio Labesfal

ATC kod: A06AB58, A06AD04, A12CC, A12CC04, A12CC30, B05XA05, G04BX01

Substanser: aluminiumhydroxid-magnesiumkarbonat, magnesium, magnesiumacetat, magnesiumacetattetrahydrat, magnesiumaspartat, magnesiumaspartatdihydrat, magnesiumcitrat, magnesiumfosfat, magnesiumglukonat, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxidkarbonat, magnesiumkarbonat, magnesiumkarbonat (90s), magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, magnesiumlaktatdihydrat, magnesiumlevulinat, magnesiumorotat, magnesiumoxid, magnesiumperoxid, magnesiumpidolat, magnesiumsilikat, magnesiumsulfat, magnesiumsulfat, vattenfri, magnesiumsulfatdihydrat, magnesiumsulfatheptahydrat, magnesiumtrisilikat, vattenfri, magnesiumvätefosfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid substitutionsterapi med magnesium.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Magnesiumhydroxid (Emgesan)(SPC). Recip

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.