Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Makrogol

Klassificering: 1

Preparat: Endofalk, Forlax, Forlax Junior, Forlax®, Forlax® Junior, Lacrofarm, Lacrofarm Junior, Laxabon®, Laxido Apelsin, Laxido Junior, Laximyl, Laxiriva, Laxogol, Macrovic, Makrogol 400 APL, Movicol, Movicol Apelsin, Movicol Chokolade, Movicol Junior, Movicol Junior Choklad, Movicol Junior Neutral, Movicol Paediatric Chocolate flavour, MOVPREP, Movprep Apelsin, Moxalole, Olopeg, Omnicol, Omnilax, TRANSIPEG 2,95 g, Vistaprep

ATC kod: A06AD, A06AD15, A06AD65, V03AB

Substanser: makrogol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Makrogol absorberas inte från mag-tarmkanalen efter oral tillförsel (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Forlax(SPC). IPSEN.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.