Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Maprotilin

Klassificering: 2

Preparat: Ludiomil®, Maprotilin Mylan

ATC kod: N06AA21

Substanser: maprotilin, maprotilinhydroklorid, maprotilinmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet är svårbedömd då kliniska data saknas.

Bakgrund

Maprotilin passerar över i bröstmjölk (1). Dokumentation om övergång av den aktiva metaboliten desmetylmaprotilin till bröstmjölk saknas. Dokumentation som underlag för beräkning av barndosen är bristfällig.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Riess W. The relevance of blood level determinations during the evaluation of maprotiline in man. In: Murphy JE, ed. Research and clinical investigation in depression. Northampton: Cambridge Medical Publications Limited, 1975:19-38.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter