Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mebendazol

Klassificering: 1

Preparat: Vermox, Vermox®

ATC kod: P02CA01

Substanser: mebendazol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser, eftersom mebendazol vanligen ges i ett fåtal doser och den systemiska absorptionen av mebendazol är låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-3). Baserat på data från en kvinna som fått en oral singeldos mebendazol 100 mg kan den relativa barndosen beräknas till 0,07 %. Hos en kvinna som fått en oral dos mebendazol två gånger dagligen i tre dagar var mebendazol inte detekterbart i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos 45 ammade barn (4).

I två fall har minskad mjölkproduktion i samband med mebendazolbehandling rapporterats (4,5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Allen HE, Crompton DW, de Silva N, LoVerde PT, Olds GR. New policies for using anthelmintics in high risk groups. Trends Parasitol. 2002;18:381-2. PubMed
  2. Stoukides C. Can a mother safely breastfeed while on mebendazole (Vermox)?. J Hum Lact. 1994;10:269. PubMed
  3. Kurzel RB, Toot PJ, Lambert LV, Mihelcic AS. Mebendazole and postpartum lactation. N Z Med J. 1994;107:439. PubMed
  4. Karra N, Cohen R, Berlin M, Dinavitser N, Koren G, Berkovitch M. Safety of Mebendazole Use During Lactation: A Case Series Report. Drugs R D. 2016;16:251-254. PubMed
  5. Rao TS. Does mebendazole inhibit lactation?. N Z Med J. 1983;96:589-90. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter