Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medroxiprogesteron

Klassificering: 2

Preparat: Depo-Progevera, Depo-Provera, Depo-Provera®, Provera, Provera®

ATC kod: G03AC06, G03DA02

Substanser: medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid antikonceptionella doser. Kliniska amningsdata saknas för användning av medroxiprogesteron vid andra indikationer. Vid onkologisk eller endokrinologisk behandling med höga doser kan risk för barnet inte uteslutas och amning rekommenderas därför inte.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer av medroxiprogesteron och dess metaboliter var icke detekterbara hos 13 barn (3). Inga negativa effekter på ammande barns tillväxt eller utveckling har setts hos mer än 1000 ammade barn (4-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (5,6,11).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613. PubMed
 2. Koetsawang S, Nukulkarn P, Fotherby K, Shrimanker K, Mangalam M, Towobola K. Transfer of contraceptive steroids in milk of women using long-acting gestagens. Contraception 1982;25(4):321-331. PubMed
 3. Virutamasen P, Leepipatpaiboon S, Kriengsinyot R, Vichaidith P, Muia PN, Sekadde-Kigondu CB et al. Pharmacodynamic effects of depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA) administered to lactating women on their male infants. Contraception 1996;54(3):153-157. PubMed
 4. Zacharias S, Aguilera E, Assenzo JR, Zanartu J. Effects of hormonal and nonhormonal contraceptives on lactation and incidence of pregnancy. Contraception 1986;33(3):203-213. PubMed
 5. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53. PubMed
 6. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68. PubMed
 7. Jimenez J, Ochoa M, Soler MP, Portales P. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers receiving depot-medroxyprogesterone acetate. Contraception 1984;30(6):523-533. PubMed
 8. Brito MB, Ferriani RA, Quintana SM, Yazlle ME, Silva de Sa MF, Vieira CS. Safety of the etonogestrel-releasing implant during the immediate postpartum period: a pilot study. Contraception 2009;80(6):519-526. PubMed
 9. Singhal S, Sarda N, Gupta S, Goel S. Impact of injectable progestogen contraception in early puerperium on lactation and infant health. J Clin Diagn Res. 2014;8(3):69-72. PubMed
 10. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3. PubMed
 11. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.