Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meflokin

Klassificering: 1

Preparat: Lariam, Lariam®

ATC kod: P01BC02

Substanser: meflokin, meflokinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg i terapeutiska doser. Vid val av behandling av malaria bör i första hand Plasmodium species, sjukdomens allvarlighetsgrad samt aktuellt resistensläge beaktas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 % (1). Kliniska data på barn saknas. Risken om modern skulle insjukna i malaria är betydligt högre än den barnet utsätts för på grund av läkemedelsexponering vid amning och Folkhälsomyndigheten rekommenderar i första hand klorokin, meflokin eller doxycyklin för malariaprofylax under amningsperioden (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Edstein MD, Veenendaal JR, Hyslop R. Excretion of mefloquine in human breast milk. Chemotherapy (Basel). 1988;34:165-9. PubMed
  2. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för malariaprofylax 2015. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22492/Rekommendationer-malariaprofylax-2015-15143.pdf. [cited 2017-04-10]. Länk
  3. Malaria. Infpreg. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet; 2016 länk

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter