Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meklozin

Klassificering: 2

Preparat: Postafen®

ATC kod: R06AE05

Substanser: meklozin, meklozindihydroklorid, meklozindihydroklorid (vattenfri), meklozindihydrokloridmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Meklozin är väl beprövat under graviditet och dosering finns för barn från 1 år.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter