Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melatonin

Klassificering: 2

Preparat: Bio-Melatonin 3 mg filmtabletta, Circadin, Mecastrin, Melatonin, Melatonin AGB, Melatonin APL, Melatonin Natural Pharma, Melatonin Unimedic, Melatonina LEK-AM

ATC kod: N05CH01

Substanser: melatonin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Endogent melatonin passerar över i bröstmjölk (1,2) men dokumentation om övergång till bröstmjölk av exogent melatonin saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Illnerová H, Buresová M, Presl J. Melatonin rhythm in human milk. J Clin Endocrinol Metab. 1993;77:838-41. PubMed
  2. Kimata H. Laughter elevates the levels of breast-milk melatonin. J Psychosom Res. 2007;62:699-702. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.