Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meloxikam

Klassificering: 2

Preparat: Meloxicam 2care4, Meloxicam Bluefish, Meloxicam HEXAL, Meloxicam Mylan, Meloxicam Teva, Mobic®

ATC kod: M01AC06

Substanser: meloxikam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser, men meloxikams långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Mobic (meloxikam) (SPC) Takeda Pharma

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.