Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mepolizumab

Klassificering: 3

Preparat: Nucala

ATC kod: R03DX09

Substanser: mepolizumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Mepolizumab, en humaniserad monoklonal antikropp, kan förväntas överföras till det nyfödda barnet under de första dagarna efter födseln. Risken för ammade barn kan inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter