Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meprobamat

Klassificering: 2

Preparat: Anervan, Meprobamate, Meprobamate Heritage, Meprobamate Watson, Meprodil, Restenil®

ATC kod: N02CA72, N05BC01

Substanser: meprobamat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk finns för påverkan på barnet och om amning tillåts bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex sedering).

Bakgrund

Kliniska data är bristfälliga. Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna uppskattas barndosen upp till 4% av moderns viktjusterade dygnsdos (1-2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Nordeng H, Zahlsen K, Spigset O: Transfer of carisoprodol to breast milk. Ther Drug Monit 2001;23:298-300. PubMed
  2. Bailey DN, Briggs JR. Carisoprodol: an unrecognized drug of abuse. Am J Clin Pathol. 2002;117:396-400. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.