Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Merkaptopurin

Klassificering: 2

Preparat: Mercaptopurin-Medice, Purimmun, Purinethol, Puri-nethol, Puri-nethol®, Xaluprine

ATC kod: L01BB02

Substanser: merkaptopurin, merkaptopurin (monohydrat)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Vid amning rekommenderas att barnets blodstatus och B-celler följs.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas för merkaptopurin. Kliniska data på barn saknas för merkaptopurin. Merkaptopurin är dock den aktiva metaboliten av azatioprin.

Azatioprin
Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 27 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,6 % (azatioprin + metaboliterna 6-MP, 6-TGN och 6-MMP) (1-6). Koncentrationer under detektionsgränsen har uppmätts hos 15 barn (2,7,9,15). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett 100-tal ammade barn (1-4,7-20). Påverkan på blodcellsantalet, låga neutrofiler, neutropeni, död på grund av problem efter prematuritet samt plötslig spädbarnsdöd har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn (2,10,19,20).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
 1. Moretti ME, Verjee Z, Ito S, Koren G. Breast-feeding during maternal use of azathioprine. Ann Pharmacother 2006;40(12):2269-2272 PubMed
 2. Sau A, Clarke S, Bass J, Kaiser A, Marinaki A, Nelson-Piercy C. Azathioprine and breastfeeding: is it safe? BJOG 2007;114(4):498-501 PubMed
 3. Coulam CB, Moyer TP, Jiang NS, Zincke H. Breast-feeding after renal transplantation. Transplant Proc 1982;14(3):605-9. PubMed
 4. Christensen LA, Dahlerup JF, Schmiegelow K. Excretion of azathioprine metabolites in maternal milk. Gut 2005;54(Suppl VII):A45
 5. Christensen LA, Dahlerup JF, Nielsen MJ, Fallingborg JF, Schmiegelow K. Azathioprine treatment during lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2008;28(10):1209-13. PubMed
 6. Kane SV, Present DH. Metabolites to immunomodulators are not detected in brest milk. Am J Gastroenterol 2004;99(10 Suppl):246-247
 7. Gardiner SJ, Gearry RB, Roberts RL, Zhang M, Barclay ML, Begg EJ. Exposure to thiopurine drugs through breast milk is low based on metabolite concentrations in mother-infant pairs. Br J Clin Pharmacol 2006;62(4):453-6. PubMed
 8. Gardiner SJ, Gearry RB, Roberts RL, Zhang M, Barclay ML, Begg EJ. Comment: Breast-feeding during maternal use of azathioprine. Ann Pharmacother 2007;41(4):719-20. PubMed
 9. Bernard N, Garayt C, Chol F, Vial T, Descotes J. Prospective clinical and biological follow-up of three breastfed babies from azathioprine-treated mothers. Fundam Clin Pharmacol 2007;21(Suppl 1):62-3.
 10. Khare MM, Lott J, Currie A, Howarth E. Is it safe to continue azathioprine in breast feeding mothers? J Obstet Gynaecol 2003;23(Suppl 1):S48
 11. Grekas DM, Vasiliou SS, Lazarides AN. Immunosuppressive therapy and breast-feeding after renal transplantation. Nephron 1984;37(1):68 PubMed
 12. Nyberg G, Haljamae U, Frisenette-Fich C, Wennergren M, Kjellmer I. Breast-feeding during treatment with cyclosporine. Transplantation 1998;65(2):253-255. PubMed
 13. Azathioprine. Lactmed (drugs and lactation database). Tillgänglig via: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
 14. Angelberger S, Reinisch W, Messerschmidt A, Miehsler W, Novacek G, Vogelsang H et al. Long-term follow-up of babies exposed to azathioprine in utero and via breastfeeding. J Crohns Colitis. 2011;5:95-100. PubMed
 15. Zelinkova Z, De Boer IP, Van Dijke MJ, Kuipers EJ, Van Der Woude CJ. Azathioprine treatment during lactation. Aliment Pharmacol Ther. 2009;30:90-1; author reply 91. PubMed
 16. Munoz-Flores-Thiagarajan KD, Easterling T, Davis C, Bond EF. Breast-feeding by a cyclosporine-treated mother. Obstet Gynecol 2001;97(5 Pt 2):816-818. PubMed
 17. Werner M, Björnsson E, Prytz H, Lindgren S, Almer S, Broomé U et al. Autoimmune hepatitis among fertile women: strategies during pregnancy and breastfeeding?. Scand J Gastroenterol. 2007;42(8):986-91. PubMed
 18. de Meij TG, Jharap B, Kneepkens CM, van Bodegraven AA, de Boer NK, Dutch Initiative on Crohn and Colitis. Long-term follow-up of children exposed intrauterine to maternal thiopurine therapy during pregnancy in females with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(1):38-43. PubMed
 19. Bernard N, Gouraud A, Paret N, Cottin J, Descotes J, Vial T . Azathioprine and breastfeeding: long-term follow-up. Fundam Clin Pharmacol. 2013;27(Suppl 1:12):Abstract 05-03.
 20. Beswick L, Shukla D, Friedman A, Fazal M, Florin T, Andrews J, et al. National audit: Assessing the use and safety of allopurinol thiopurine co-therapy in pregnant females with inflammatory bowel disease. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31(Suppl 2):128-129.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.