Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meropenem

Klassificering: 2

Preparat: Meronem, Meronem®, Meropenem Bradex, Meropenem FarmaPlus, Meropenem Fresenius Kabi, Meropenem Hexal, Meropenem Mylan, Meropenem Pfizer, Meropenem Sandoz, Meropenem STADA, Meropenem-Rotexmedica

ATC kod: J01DH02

Substanser: meropenem, meropenemtrihydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad . Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 2% och barndosen beräknas till 2 mg/L (maternell dos 1gx3) vilket kan jämföras med terapeutisk dos för barn i samma storlek som är upp till 400-800 mg/dygn (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Sauberan JB, Bradley JS, Blumer J, Stellwagen LM. Transmission of meropenem in breast milk. Pediatr Infect Dis J. 2012;31:832-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.