Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metadon

Klassificering: 2

Preparat: Metadon, Metadon 2care4, Metadon Abcur, Metadon DnE, Metadon Meda, Metadon Nordic Drugs, Metadon Orion, Metadon Pharmadone, Metadon Pinewood, Methadone Martindale Pharma

ATC kod: N07BC02

Substanser: metadon, metadonhydroklorid

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från närmare 100 kvinnor (som intagit doser mellan 10-180 mg metadon) har den relativa barndosen beräknas till i 0,8-6,4%) (1-6, 8-9). Barndoser på ca 0,02-0,1 mg/dygn har beräknats (2-9). Dessa doser är oftast lägre än de som används terapeutiskt för att behandla utsättningssymtom, men kan i vissa fall minska utsättningssymtomen hos barn som exponerats för metadon in utero (10). Begränsade data (8 barn) tyder på att plasmanivåerna av metadon hos ammade barn är låga (<30 ng/mL) (3). Ett dödsfall i samband med amning av ett prematurt, malnutrierat barn har rapporterats (11). Barnet hade plasmanivåer på 400 ng/mL, vilket är terapeutiska nivåer för vuxna, och det är oklart om barnet fått i sig metadon via annan väg än amning (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Drugline nr 9616, 1993-01-11. PubMed
 2. Geraghty B, Graham EA, Logan B, Weiss EL. Methadone levels in breast milk. J Hum Lact 1997;13(3):227-230 PubMed
 3. Wojnar-Horton RE, Kristensen JH, Yapp P, Ilett KF, Dusci LJ, Hackett LP. Methadone distribution and excretion into breast milk of clients in a methadone maintenance programme. Br J Clin Pharmacol 1997;44(6):543-547 PubMed
 4. McCarthy JJ, Posey BL. Methadone levels in human milk. J Hum Lact 2000;16(2):115-120 PubMed
 5. Begg EJ, Malpas TJ, Hackett LP, Ilett KF. Distribution of R- and S-methadone into human milk during multiple, medium to high oral dosing. Br J Clin Pharmacol 2001;52(6):681-685 PubMed
 6. Jansson LM, Choo RE, Harrow C, Velez M, Schroeder JR, Lowe R et al. Concentrations of methadone in breast milk and plasma in the immediate perinatal period. J Hum Lact 2007;23(2):184-190 PubMed
 7. Jansson LM, Choo R, Velez ML, Lowe R, Huestis MA. Methadone maintenance and long-term lactation. Breastfeed Med 2008;3(1):34-37. PubMed
 8. Bogen DL, Perel JM, Helsel JC, Hanusa BH, Thompson M, Wisner KL. Estimated infant exposure to enantiomer-specific methadone levels in breastmilk. Breastfeed Med 2011;6:377-384. PubMed
 9. Jansson LM, Choo R, Velez ML, Harrow C, Schroeder JR, Shakleya DM et al. Methadone maintenance and breastfeeding in the neonatal period. Pediatrics 2008;121(1):106-114. PubMed
 10. Abdel-Latif ME, Pinner J, Clews S, Cooke F, Lui K, Oei J. Effects of breast milk on the severity and outcome of neonatal abstinence syndrome among infants of drug-dependent mothers. Pediatrics 2006;117(6):e1163-e1169 PubMed
 11. Smialek JE, Monforte JR, Aronow R, Spitz WU. Methadone deaths in children. A continuing problem. JAMA. 1977;238(23):2516-7. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.