Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metenamin

Klassificering: 2

Preparat: Hiprex®, Methenamine hippurate EQL Pharma

ATC kod: J01XX05

Substanser: metenamin, metenaminhippurat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till över 20 %. Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Allgen LG, Holmberg G, Persson B, Sörbo B. Biological fate of methenamin in man. Absorption, renal excretion and passage to umbilical cord blood, amniotic fluid and breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand. 1979;58:287-93. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.