Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin

Klassificering: 1

Preparat: Avandamet®, Competact, Eucreas®, Glucophage, Glucophage SR, Glucophage SR 1000 mg prolonged, Janumet®, Jentadueto, Komboglyze, Metformin Actavis, Metformin Amneal, Metformin Aurobindo, Metformin Bluefish, Metformin Ebb, Metformin EQL, Metformin EQL Pharma, Metformin Hexal, Metformin Hydrochloride, Metformin Meda, Metformin Mylan, Metformin Orifarm, Metformin Sandoz, Metformin STADA, Metformin Teva, Metformin Vitabalans, Mitforgen, Synjardy, Velmetia®, Xigduo

ATC kod: A10BA02, A10BD03, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BD20

Substanser: metformin, metforminhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <0,6% (1-4). Koncentrationer upp till 80 ng/mL har uppmätts hos två barn, hos fyra ammade barn var koncentrationerna icke detekterbara (2,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 72 ammade barn (2-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Eyal S, Easterling TR, Carr D, Umans JG, Miodovnik M, Hankins GD et al. Pharmacokinetics of metformin during pregnancy. Drug Metab Dispos 2010;38(5):833-40. PubMed
  2. Hale TW, Kristensen JH, Hackett LP, Kohan R, Ilett KF. Transfer of metformin into human milk. Diabetologia 2002;45(11):1509-14. PubMed
  3. Briggs GG, Ambrose PJ, Nageotte MP, Padilla G, Wan S. Excretion of metformin into breast milk and the effect on nursing infants. Obstet Gynecol 2005;105(6):1437-41. PubMed
  4. Gardiner SJ, Kirkpatrick CM, Begg EJ, Zhang M, Moore MP, Saville DJ. Transfer of metformin into human milk. Clin Pharmacol Ther 2003;73(1):71-7. PubMed
  5. Glueck CJ, Salehi M, Sieve L, Wang P. Growth, motor, and social development in breast- and formula-fed infants of metformin-treated women with polycystic ovary syndrome. J Pediatr 2006;148(5):628-32. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.