Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoklopramid

Klassificering: 2

Preparat: MCP Hexal, MCP-ratiopharm SF, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm, Metoclopramide Orion, Metoklopramid Alternova, Migpriv, Primperan, Primperan 10, Primperan®

ATC kod: A03FA01, N02BA51

Substanser: metoklopramid, metoklopramidhydroklorid, vattenfri, metoklopramidhydrokloridmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Eftersom metoklopramid har en hög relativ barndos och behandling av barn <1år är kontraindicerat rekommenderas amningsuppehåll i ett dygn efter behandling med metoklopramid. Om amningsuppehåll ej kan göras rekommederas monitorering av neurologiska biverkningar hos det ammade barnet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 33 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 19% (1,2). Koncentrationer upp till 20,9 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos fyra andra var nivåerna icke detekterbara (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos mer än 100 ammade barn (3-8). Lättare magproblem, respektive ökade gaser har rapporterats hos ett ammat barn vardera (3,4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lewis PJ, Devenish C, Kahn C. Controlled trial of metoclopramide in the initiation of breast feeding. Br J Clin Pharmacol 1980;9(2):217-219. PubMed
  2. Kauppila A, Arvela P, Koivisto M, Kivinen S, Ylikorkala O, Pelkonen O. Metoclopramide and breast feeding: transfer into milk and the newborn. Eur J Clin Pharmacol 1983;25(6):819-823. PubMed
  3. Kauppila A, Kivinen S, Ylikorkala O. A dose response relation between improved lactation and metoclopramide. Lancet 1981;1(8231):1175-1177. PubMed
  4. Kauppila A, Kivinen S, Ylikorkala O. Metoclopramide increases prolactin release and milk secretion in puerperium without stimulating the secretion of thyrotropin and thyroid hormones. J Clin Endocrinol Metab 1981;52(3):436-439.
  5. Sousa PL. Letter: Metoclopramide and breast-feeding. Br Med J 1975;1(5956):512. PubMed
  6. Gupta AP, Gupta PK. Metoclopramide as a lactogogue. Clin Pediatr (Phila) 1985;24(5):269-272. PubMed
  7. Ehrenkranz RA, Ackerman BA. Metoclopramide effect on faltering milk production by mothers of premature infants. Pediatrics 1986;78(4):614-620. PubMed
  8. de Gezelle H, Ooghe W, Thiery M, Dhont M. Metoclopramide and breast milk. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1983;15(1):31-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.