Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoprolol

Klassificering: 2

Preparat: Bloxazoc, Logimat forte, Logimax, Logimax®, Logimax® forte, Metomylan, Metoprolol 1A Farma Retard, Metoprolol AB Unimedic, Metoprolol Abcur, Metoprolol Actavis, Metoprolol Ebb, Metoprolol Orifarm, Metoprolol Orion, Metoprolol Sandoz, Metoprolol Teva, Metoratio, Mozoc, Mozoc®, Selokeen, Seloken, Seloken ZOC, Seloken®, SelokenZOC®

ATC kod: C07AB02, C07FB02

Substanser: metoprolol, metoprololsuccinat, metoprololtartrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypoglykemi).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjök. Baserat på data från 37 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 4 %  (1-3,6). Koncentrationer upp till 0,2 µmol/L har uppmätts hos 12 ammade barn (3-5). Inga uppgifter om hur barnen mådde finns i litteraturen.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Sandstrom B, Regardh CG. Metoprolol excretion into breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1980;9:518-9. PubMed
  2. Liedholm H, Melander A, Bitzén PO, Helm G, Lönnerholm G, Mattiasson I et al. Accumulation of atenolol and metoprolol in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1981;20(3):229-31. PubMed
  3. Kulas J, Lunell NO, Rosing U et al. Atenolol and metoprolol. A comparison of their excretion into human breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1984;suppl 118:65-9. PubMed
  4. Sandström B, Lindeberg S, Lundborg P, Regårdh CG. Disposition of the adrenergic blocker metoprolol in the late pregnant women, the amniotic fluid, the cord blood and the neonate. Clin Exp Hypertens B. 1983;2:75-82. PubMed
  5. Grundmann M, Kacirova I, Duricova J, Perinova I. Metoprolol and alfa-hydroxymetoprolol concentrations during lactation - a case report Ther Drug Monit 2011;33:504 (Abstract). Ther Drug Monit . 2011;10(33):504 (Abstract).
  6. Ryu RJ, Eyal S, Easterling TR, Caritis SN, Venkataraman R, Hankins G et al. Pharmacokinetics of metoprolol during pregnancy and lactation. J Clin Pharmacol. 2015 Sep;10:631. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.