Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metotrexat

Klassificering: 3

Preparat: Ebetrex, Emthexate, Injexate, Maxtrex, Metex, Methotrexat, Methotrexat "Lederle", Methotrexat Pfizer, Methotrexate Ebewe, Methotrexate Orion, Methotrexate Orion Pharma, Methotrexate Paranova, Methotrexate Pfizer, Methotrexate Sandoz, Methotrexate Teva, Methotrexat-Teva onco, Metoject, Metojectpen, Metotab

ATC kod: L01BA01, L04AX03

Substanser: metotrexat, metotrexatdinatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Substansens påverkan på immunsystemet och benmärgen gör att en risk för ammade barn inte kan uteslutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till < 1 % (3-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Temprano KK, Bandlamudi R, Moore TL. Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. Semin Arthritis Rheum. 2005;35:112-21. PubMed
  2. Lloyd ME, Carr M, McElhatton P, Hall GM, Hughes RA. The effects of methotrexate on pregnancy, fertility and lactation. QJM. 1999;92:551-63. PubMed
  3. Johns DG, Rutherford LD et al. Secretion of methotrexate in human milk. Am J Obstet Gynecol. 1972;112:978-80 PubMed
  4. Tanaka T, Walsh W, Verjee Z et al. Methotrexate use in a lactating woman with an ectopic pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009;85:494.
  5. Baker T, Datta P, Rewers-Felkins K, Hale TW. High-Dose Methotrexate Treatment in a Breastfeeding Mother with Placenta Accreta: A Case Report. Breastfeed Med. 2018;13(6):450-452. PubMed
  6. Thorne JC, Nadarajah T, Moretti M, Ito S. Methotrexate use in a breastfeeding patient with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2014;41:2332. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.