Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoxipolyetylenglykol-epoetin beta

Klassificering: 2

Preparat: MIRCERA®

ATC kod: B03XA03

Substanser: metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Troligen absorberas inte metoxipolyetylenglykol-epoetin beta från barnets magtarmkanal men studier saknas. För erytropoietin finns däremot studier som visar att det inte påverkar blodbilden när det ges oralt varför det är att föredra.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på ammade barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter