Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: FLAGYL Comp. emätinpuikko, Flagyl®, Metronidazol 2care4, Robaz, Rosazol, Rozex, Rozex®, Zidoval

ATC kod: A01AB17, D06BX01, G01AF01

Substanser: metronidazol, metronidazolbensoat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då absorptionen av dermalt administrerat metronidazol uppges vara låg (1) anses risken för ett friskt fullgånget barn vara låg.

Bakgrund

Kliniska data om övergång i bröstmjölk efter topikalt administrerat metronidazol saknas men efter systemisk behandling av modern är övergången i bröstmjölk hög .

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Produktresumé Metronidazol (Rosazol) (SPC) Actavis
  2. Gray MS, Kane PO, Squires S. Further observations on metronidazole (Flagyl). Brit J vener Dis 1961;37:278-9. PubMed
  3. Heisterberg L, Branebjerg PE. Blood and milk concentrations of metronidazole in mothers and infants. J Perinat Med 1983;11(2):114-120. PubMed
  4. Erickson SH, Oppenheim GL, Smith GH. Metronidazole in breast milk. Obstet Gynecol. 1981;57:48-50. PubMed
  5. Passmore CM, McElnay JC, Rainey EA, DArcy PF. Metronidazole excretion in human milk and its effect on the suckling neonate. Br J Clin Pharmacol 1988;26(1):45-51. PubMed
  6. An evaluation of metronidazole in the prophylaxis and treatment of anaerobic infections in surgical patients . J Antimicrob Chemother . 1975 1;4(1):393-41. An evaluation of metronidazole in the prophylaxis and treatment of anaerobic infections in surgical patients. J Antimicrob Chemother 1975;1(4):393-41.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.