Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Flagyl, Flagyl®, Metronidazol Actavis, Metronidazol Baxter, Metronidazole Braun

ATC kod: J01XD01, P01AB01

Substanser: metronidazol, metronidazolbensoat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid enstaka doser. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 48 kvinnor förefaller den relativa barndosen variera stort mellan individer och värden från 16 % till närmare terapeutiska doser har setts (2-6, 8). Koncentrationer upp till 2410 ng/mL har uppmätts hos 17 barn (2, 5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 46 ammade barn (3,5). Fyra fall av diarré, varav ett med sekundär laktosintolerans, och ett fall av oral candida har rapporterats hos sammanlagt fem ammade barn (5,7).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Gray MS, Kane PO, Squires S. Further observations on metronidazole (Flagyl). Brit J vener Dis 1961;37:278-9. PubMed
  3. Heisterberg L, Branebjerg PE. Blood and milk concentrations of metronidazole in mothers and infants. J Perinat Med 1983;11(2):114-120. PubMed
  4. Erickson SH, Oppenheim GL, Smith GH. Metronidazole in breast milk. Obstet Gynecol. 1981;57:48-50. PubMed
  5. Passmore CM, McElnay JC, Rainey EA, DArcy PF. Metronidazole excretion in human milk and its effect on the suckling neonate. Br J Clin Pharmacol 1988;26(1):45-51. PubMed
  6. An evaluation of metronidazole in the prophylaxis and treatment of anaerobic infections in surgical patients . J Antimicrob Chemother . 1975 1;4(1):393-41. An evaluation of metronidazole in the prophylaxis and treatment of anaerobic infections in surgical patients. J Antimicrob Chemother 1975;1(4):393-41.
  7. Clements CJ. Metronidazole and breast feeding. N Z Med J 1980;92(670):329. PubMed
  8. Geballa-Koukoula A, Panderi I, Zervas K, Geballa-Koukoulas K, Kavvalou E, Panteri-Petratou E et al. A porous graphitized carbon LC-ESI/MS method for the quantitation of metronidazole and fluconazole in breast milk and human plasma. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2018;1084(0):175-184. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.