Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylaminolevulinat

Klassificering: 2

Preparat: Metvix, Metvix®

ATC kod: L01XD03

Substanser: metylaminolevulinat, metylaminolevulinathydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Metylaminolevulinats mycket låga biotillgänglighet vid topikal behandling innebär att risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Mycket låg biotillgänglighet vid topikal behandling torde medföra försumbar barndos (1, 2). För att vara på den säkra sidan kan man undvika amning under 48 timmar efter applicering av topikalt metylaminolevulinat (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 22142, 2005-07-11 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter