Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metyldopa

Klassificering: 1

Preparat: Aldomet, Aldomet Iroko Products Limited, Presinol

ATC kod: C02AB, C02AB01

Substanser: metyldopa, metyldopa (seskvihydrat)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till högst 1,75 % (1-4). Koncentrationer upp till 90 ng/mL har uppmätts hos ett barn (3). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos tre barn (1,3). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hauser GJ, Almog S. Tirosh M. Spirer Z. Effect of alpha-methyldopa excreted in human milk on the breast-fed infant. Helv Paediatr Acta 1985;40:83-6 PubMed
  2. Jones HM, Cummings AJ. A study of the transfer of alpha-methyldopa to the human foetus and newborn infant. Br J Clin Pharmacol. 1978;6:432-4. PubMed
  3. White WB, Andreoli JW, Cohn RD. Alpha-methyldopa disposition in mothers with hypertension and in their breast-fed infants. Clin Pharmacol Ther 1985; 37: 387-90 PubMed
  4. Hoskins JA, Holliday SB. Determination of alpha-methyldopa and methyldopate in human breast milk and plasma by ion-exchange chromatography using electrochemical detection. J Chromatogr. 1982;230:162-7. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.