Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylergometrin

Klassificering: 2

Preparat: Methergin, Methergin®

ATC kod: G02AB01

Substanser: metylergometrin, metylergometrinmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid korttidsbehandling (enstaka dagar) direkt postpartum, innan den mogna mjölken runnit till. Behövs längre tids behandling eller behandling senare, när mjölken runnit till, rekommenderas amningsuppehåll under behandlingen och i 12 timmar efter sista dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 30 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 5% (1,2,5). Publicerade kliniska data saknas, men företaget har opublicerade uppgifter om biverkningar hos barn som ammats av kvinnor som behandlats under längre tid (3). Metylergometrin kan eventuellt hämma laktationen (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Vogel D, Burkhardt T, Rentsch K, Schweer H, Watzer B, Zimmermann R et al. Misoprostol versus methylergometrine: pharmacokinetics in human milk. Am J Obstet Gynecol 2004;191(6):2168-2173.3. PubMed
  2. Erkkola R, Kanto J, Allonen H, Kleimola T, Mantyla R. Excretion of methylergometrine (methylergonovine) into the human breast milk. Int J Clin Pharmacol Biopharm 1978;16(12):579-80. PubMed
  3. Drugline nr 12180, 1995-01-01 PubMed
  4. Drugline nr 16972, 2000-11-06. PubMed
  5. Nakamichi T, Yawata A, Hojo H, Kagaya H, Kobayashi S, Chikuma T. Monitoring of methylergometrine in human breast milk by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection. Pharmazie. 2012;67:482-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter