Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylfenidat

Klassificering: 1

Preparat: Concerta, Concerta®, Daytrana, Equasym, Equasym Depot, Medanef, Medikinet, Methylphenidate 2care4, Methylphenidate Alternova, Methylphenidate Mylan, Methylphenidate Sandoz, Metylfenidat Actavis, Ritalin, Ritalin SR, Ritalin®, Ritalina, Ritalina SR

ATC kod: N06BA04

Substanser: metylfenidat, metylfenidathydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sju kvinnor med doser mellan 15-80 mg/dag kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos sju ammade barn (1-3,5).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Hackett LP, Kristensen JH, Hale TW, Paterson R, Ilett KF. Methylphenidate and breast-feeding. Ann Pharmacother. 2006;40:1890-1. PubMed
  2. Spigset O, Brede WR, Zahlsen K. Excretion of methylphenidate in breast milk. Am J Psychiatry. 2007;164:348. PubMed
  3. Bolea-Alamanac BM, Green A, Verma G, Maxwell P, Davies SJ. Methylphenidate use in pregnancy and lactation: a systematic review of evidence. Br J Clin Pharmacol. 2014;77:96-101. PubMed
  4. Hackett LP, Ilett KF, Kristensen JH et al. Infant dose and safety of breastfeeding for dexamphetamine and methylphenidate in mothers with attention deficit hyperactivity disorder. Ther Drug Monit. 2005;27:220-221. länk
  5. Collin-Lévesque L, El-Ghaddaf Y, Genest M, Jutras M, Leclair G, Weisskopf E et al. Infant Exposure to Methylphenidate and Duloxetine During Lactation. Breastfeed Med. 2018;13:221-225. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.