Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metylprednisolon

Klassificering: 2

Preparat: Depo-Medrol, Depo-Medrol cum lidocain, Depo-Medrol®, Depo-Medrol® cum lidocain, Medrol, Medrol®, Methylprednisolone Orion, Metylprednisolon Ebb, Solu-Medrol, Solu-Medrol®

ATC kod: H02AB04

Substanser: metylprednisolon, metylprednisolonacetat, metylprednisolonnatriumsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg. Vid doser (1 g/dygn eller högre) rekommenderas dock minst åtta timmars amningsuppehåll.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 18 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till  ≤1 % (1,5,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (1,2,6). Vid högre doser (1 g/dygn) rekommenderas minst åtta timmars amningsuppehåll (3). Övergående laktationshämmande effekt har rapporterats hos en ammande kvinna (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Coulam CB, Moyer TP, Jiang NS, Zincke H. Breast-feeding after renal transplantation. Transplant Proc 1982;14(3):605-9. PubMed
  2. Grekas DM, Vasiliou SS, Lazarides AN. Immunosuppressive therapy and breast-feeding after renal transplantation. Nephron 1984;37(1):68 PubMed
  3. Strijbos E, Coenradie S, Touw D, Aerden L. High-dose methylprednisolone for multiple sclerosis during lactation: Concentrations in breast milk. Mult Scler. 2015;21:797-798 . PubMed
  4. Babwah TJ, Nunes P, Maharaj RG. An unexpected temporary suppression of lactation after a local corticosteroid injection for tenosynovitis. Eur J Gen Pract. 2013;19:248-50. PubMed
  5. Gunduz S, Gencler OS, Celik HT. Four hours is enough for lactation interruption after high-dose methylprednisolone treatment in multiple sclerosis mothers by measuring milk cortisol levels. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016;10:1. PubMed
  6. Boz C, Terzi M, Zengin Karahan S, Sen S, Sarac Y, Emrah Mavis M. Safety of IV pulse methylprednisolone therapy during breastfeeding in patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2017;1:1352458517717806. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.