Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mianserin

Klassificering: 2

Preparat: Mianserin 2care4, Mianserin Abboxia, Mianserin Ebb, Mianserin Mylan, Mianserin-neuraxpharm, Tolvon®

ATC kod: N06AX03

Substanser: mianserin, mianserinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <2% (1). Icke detekterbara koncentrationer mättes hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Buist A, Norman TR, Dennerstein L. Mianserin in breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1993;36:133-4. Letter. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.