Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Midazolam

Klassificering: 2

Preparat: BUCCOLAM, Dormicum, Dormicum Roche Pharma AG, Dormicum®, Epistatus, Midazolam Accord, Midazolam Actavis, Midazolam APL, Midazolam Hameln, Midazolam HCl 2,5mg neusspray unitdose, Midazolam HCl 5mg neusspray unitdose, Midazolam Panpharma

ATC kod: N05CD08

Substanser: midazolam, midazolamhydroklorid, midazolammaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser preoperativt.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,16 % och barndosen beräknas till 1,073 µg/dygn (maternell dos 6 mg) (1). Terapeutisk dos för barn upp till 6 månader är 60 µg/kg/tim i.v (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (3).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Koitabashi T, Satoh N, Takino Y. Intravenous midazolam passage into breast milk. J Anesth 1997;11:242-243.
  2. Midazolam (Midazolam Panpharma), Produktresumé (SPC), Mylan Hospital (citerad 2017-07-19)
  3. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.