Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mifepriston

Klassificering: 1

Preparat: Medabon, Mifecur, Mifegyne, Mifepristone Linepharma®

ATC kod: G03XB01, G03XB51

Substanser: mifepriston

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid en enstaka dos, som vid medicinsk abort.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 10 kvinnor som fått en engångsdos om 600 mg mifepriston kan den relativa barndosen beräknas till mindre än 1%. Hos två kvinnor som fick dosen 200 mg var mifepristonnivån under detektionsgränsen i bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Sääv I, Fiala C, Hämäläinen JM, Heikinheimo O, Gemzell-Danielsson K. Medical abortion in lactating women - low levels of mifepristone in breast milk. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:618-622 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.