Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikonazol - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Cortimyk, Daktacort®, Daktar®, Mikonazol CCS

ATC kod: D01AC02, D01AC20

Substanser: mikonazol, mikonazolnitrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Mikonazol har låg biotillgänglighet varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, så länge det inte är brösten som behandlas. Om brösten behandlas bör brösten tvättas av innan amning för att minimera barnets exponering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Mikonazol absorberas i mycket ringa grad vid lokal applikation.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter