Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minoxidil

Klassificering: 2

Preparat: Minoxidil Orifarm, Minoxidil Orifarm Forte, Recrea, Recrea Forte, Rogaine forte®, Rogaine®

ATC kod: D11AX01

Substanser: minoxidil

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid topikal administrering på grund av låg absorbtion.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Mjölkkoncentrationen efter peroral administrering var, i det enda studerade fallet, samma som plasmakoncentrationen (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Valdivieso A, Valdes G, Spiro TE et al. Minoxidil in breast milk. Ann Intern Med. 1985;102:135 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.