Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mirtazapin

Klassificering: 2

Preparat: Mirtazapin Actavis, Mirtazapin Alternova, Mirtazapin Arrow, Mirtazapin Aurobindo, Mirtazapin Bluefish, Mirtazapin Ebb, Mirtazapin Ethypharm, Mirtazapin Hexal, Mirtazapin Imi Pharma®, Mirtazapin Krka, Mirtazapin Mylan, Mirtazapin Orion, Mirtazapin ratiopharm, Mirtazapin Sandoz, Mirtazapin STADA, Mirtazapin STADA®, Mirtazapin Teva, Mirtazapine, Mirtin, Remeron SolTab, Remeron®, Remeron®-S

ATC kod: N06AX11

Substanser: mirtazapin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från elva kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 5,8 % (1-4). Koncentrationer upp till 10 ng/mL har uppmätts hos ett barn, låga eller icke-detekterbara koncentrationer har uppmätts hos sex barn (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 62 ammade barn (1-3,6,7). Snabbare viktuppgång och bättre nattsömn jämfört med äldre syskon (4) samt illamående och kräkningar (5) har rapporterats hos ett barn vardera.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Kristensen JH, Ilett KF, Rampono J, Kohan R, Hackett LP. Transfer of the antidepressant mirtazapine into breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2007;63(3):322-7. PubMed
  2. Aichhorn W, Whitworth AB, Weiss U, Stuppaeck C. Mirtazapine and breast-feeding. Am J Psychiatry. 2004;161(12):2325. PubMed
  3. Klier CM, Mossaheb N, Lee A, Zernig G. Mirtazapine and breastfeeding: maternal and infant plasma levels. Am J Psychiatry. 2007;164(2):348-9. PubMed
  4. Tonn P, Reuter SC, Hiemke C, Dahmen N. High mirtazapine plasma levels in infant after breast feeding: case report and review of the literature. J Clin Psychopharmacol. 2009;29(2):191-2. PubMed
  5. Drugline nr 21617 (år 2003) Drugline nr 21617 (år 2003)
  6. Smit M, Wennink H, Heres M, Dolman KM, Honig A. Mirtazapine in pregnancy and lactation: data from a case series. J Clin Psychopharmacol. 2015;35(2):163-7. PubMed
  7. Uguz F. Short-Term Safety of Paroxetine Plus Low-Dose Mirtazapine During Lactation. Breastfeed Med. 2019;14(2):131-132. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.