Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Misoprostol

Klassificering: 1

Preparat: Angusta, Arthrotec forte, Arthrotec®, Arthrotec® forte, Cytotec, Cytotec®, Diklofenak/Misoprostol Actavis, Medabon, Misodel, Misofar

ATC kod: A02BB01, G02AD06, G03XB51, M01AB55, M01BX

Substanser: misoprostol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då prostaglandin E1 har detekterats naturligt i bröstmjölk anses risken för påverkan på barnet vara låg (3).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 22 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till högst 0,01 % och barndosen till högst 2 ng/L (maternell dos 0,2 mgx4) (1,2). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Abdel-Aleem H, Villar J, Gulmezoglu AM, Mostafa SA, Youssef AA, Shokry M et al. The pharmacokinetics of the prostaglandin E1 analogue misoprostol in plasma and colostrum after postpartum oral administration. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;108(1):25-28. PubMed
  2. Vogel D, Burkhardt T, Rentsch K, Schweer H, Watzer B, Zimmermann R et al. Misoprostol versus methylergometrine: pharmacokinetics in human milk. Am J Obstet Gynecol 2004;191(6):2168-2173.3. PubMed
  3. Shimizu T, Yamashiro Y, Yabuta K. Prostaglandin E1, E2, and F2 alpha in human milk and plasma. Biol Neonate 1992;61(4):222-225. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.