Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Modafinil

Klassificering: 3

Preparat: Modafinil 2care4, Modafinil Bluefish, Modafinil Mylan, Modafinil Orifarm, Modafinil Orion, Modafinil Sandoz, Modiodal, Modiodal®

ATC kod: N06BA07

Substanser: armodafinil, modafinil

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om amning ändå sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom, insomnia, nervositet, minskad aptit och dålig viktuppgång.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 8,6 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Aurora S, Aurora N, Datta P, Rewers-Felkins K, Baker T, Hale TW. Evaluating Transfer of Modafinil Into Human Milk During Lactation: A Case Report. J Clin Sleep Med. 2018;14(12):2087-2089. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.