Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Moklobemid

Klassificering: 2

Preparat: Aurorix, Aurorix®, Moclobemid Actavis, Moclobemid Alternova

ATC kod: N06AG02

Substanser: moklobemid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 5%. Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Buist A, Dennerstein L, Maguire KP, Norman TR. Plasma and human milk concentrations of moclobemide in nursing mothers. Human Psychopharmacol Clin Exp 1998;13:579-582

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.